Hoofdstuk 1    Toekomst voor ons verleden?

 

Molens in Dongeradeel:                                    Toekomst voor ons verleden?                                      10

Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel                                                                  12

 

Hoofdstuk 2    Maal ons heden ons dagelijks brood

 

De eerste molens in de Dongeradelen:                Maal ons heden ons dagelijk brood               14

De belasting op het Gemaal:                  Om den tegenwoordigen crych te becostigen              18

Opleving, neergang en behoud:                         Een stille molen maalt geen meel                     32

Koren- en pelmolens in Dongeradeel:    Rog-, weit-, mout- en pelmolens                       36

De Anjumer korenmolen                     -  Anjum                                                            37

De Eendragt 1889                                -  Anjum                                                            39

De peldegarstmolen Oude Zijl             - Betterwird                                                        45

De Jonge Ulbe / Jonge Sytske              - Betterwird                                                        47

De Kloostermolen / Noordermolen      - Dokkum                                                          52

De Oostermolen                                   - Dokkum                                                          54

De Aalsumerpoortstermolen                - Dokkum                                                          56

De Hanspoortstermolen / Eekhoorn     - Dokkum                                                          58

De Hanspoortster stellingmolen                       - Dokkum                                                          60

De Driepijpstermolen                           - Dokkum                                                          64

De Driepijpster stellingmolen               - Dokkum                                                          66

Zeldenrust                                            - Dokkum                                                          69

De Blokhuistermolen                           - Dokkum                                                          76

De Groote Molen                                 - Dokkum                                                          78

De Hoop                                              - Dokkum                                                          84

De korenmolens van Ee                                   - Ee                                                                    94

De korenmolen van Engwierum                     - Engwierum                                                    100

De Rooseboom                                                - Hantum                                                        103

De rogmolen van Holwerd                   - Holwerd                                                        106

De pelmolen van Holwerd                   - Holwerd                                                        110

De Hoop                                              - Holwerd                                                        112

De rogmolen van Lioessens                 - Lioessens                                                       120

De koren- en pelmolen van Lioessens - Lioessens                                                       122

De Roptamolen                                                - Metslawier                                                     126

De rogmolen van de Mûnebuorren      - Nes                                                                134

De korenmolen van de Mûnewei         - Nes                                                                137

De rog- en pelmolen van Nijkerk         - Oosternijkerk                                                 142

De Goede Verwachting                                    - Oostrum                                                        146

De Hond                                              - Paesens                                                          152

De pelmolen aan de Woudvaart                       - Sijbrandahuis                                                 158

De rogmolen van Ternaard                  - Ternaard                                                        162

De korenmolen bij de Nijbuorren        - Ternaard                                                        165

 

Hoofdstuk 3    Zagen, malen, stampen, pletten

 

Houtzaagmolens in Dongeradeel:          Van dik hout zaagt men planken                    169

Het Hert / De Reus                               -  Aalsum                                                         172

De Kleine Molen / Eben Haëzer          -  Aalsum                                                         180

De Bock                                              - Dokkum                                                        184

De Heldersmolen / De Phenix              - Dokkum                                                        188

De Bouwlust / Koophandel & Zeevaart           - Dokkum                                                        194

De Anjumer zaagmolen                                   - Ezumazijl                                                      200

 

 

 

Hoofdstuk 4    Van wind alleen kan men niet leven

 

Industriemolens in Dongeradeel:           Van wind alleen kan men niet leven               202

De leermolen in de Westerisse                         - Dokkum                                                        204

De leermolen aan de Ee                                   - Dokkum                                                        205

De leermolen aan de Woudvaart                      - Sijbrandahuis                                                 206

De olie- en cementmolen De Phoenix  - Sijbrandahuis                                                 207

De ros- en windoliemolen Voorwaarts - Dokkum                                                        210

De cichoreimolen De Grietman                       - Sijbrandahuis                                                 212

Rosmolens en grutterijen in Dongeradeel:  In de rosmolen lopen...                                         214

De Anjumer gortmolen                                    - Anjum                                                           216

De Gekroonde Mosterdmolen              - Dokkum                                                        217

Koopmans rosmolen                            - Holwerd                                                        218

De brijmolen van Lioessens                 - Dokkum                                                        220

 

Hoofdstuk 5    De eeuwige strijd tegen het water

 

Poldermolens in de Dongeradelen:        De eeuwige strijd tegen het water                  222

Poldermolens in Dongeradeel:               Tjaskers, spinnekoppen en  Amerikanen        226

Aan de Dokkumer Ee - Polder 49a      - Betterwird                                                      230

De Keegen             (spinnekop)                       - Bornwird                                                       231

Damzijl                                                            - Bornwird                                                       232

De Foudgumer Kolken                                    - Bornwird                                                       236

De Berg Sions                                      - Dokkum                                                        238

De Bonifatiuspolder                            - Dokkum                                                        240

Aan de Trekvaart naar Dantumawoude           - Dokkum                                                        242

De Hoedemakerspolder                                   - Dokkum                                                        243

De Jantjes Zeepolder                           - Dokkum                                                        246

De Kooilanden                  (boktjaskers)          - Dokkum                                                        247

Obbema en Oudeterp e.a.                    - Ee / Engwierum                                             249

De Anjumer Kolken                            - Ezumazijl                                                      252

Keegstra’s molen                                 - Ezumazijl                                                      254

De Gans                                               - Ezumazijl                                                      256

Bij Munnekehuis  /  In de Raskespolder          - Ezumazijl                                                      259

Het Hantumerleeg                                - Hantum                                                         258

De Miedenmolen                                 - Holwerd                                                        266

De Jouswierster Polder                                    - Jouswier                                                        272

De Oostrumer Polder  (spinnekop)      - Oostrum                                                        275

Kleffens                                              - Raard                                                             276

Spriens                               (spinnekop)                       - Raard                                                             278

Aan de Dokkumer Ee   (spinnekop)    - Sijbrandahuis                                                 279

De Oude Zijls Rijd                               - Sijbrandahuis                                                 280

De Mieden  /  Nijhuis                           - Ternaard                                                        281

De Mearmin                                         - Dokkum                                                        282

Windmotors in Dongeradeel:                 Amerikanen in de polder                               286

De Bonifatiuspolder                            - Dokkum                                                        288

Geastmermar / Bornwirdhuizen                       - Dokkum                                                        290

Het Engwierumer Eiland                      - Engwierum                                                    291

De  Anjumer Kolken                           - Ezumazijl                                                      292

Molentje van Gunnar Daan                  - Oosternijkerk                                                 293

 

Hoofdstuk 6    Een tik van de molen

 

Dankwoord en fotoverantwoording                                                                             294

Index op naam:  Molenaars en moleneigenaars in Dongeradeel                                               295

Literatuurlijst:   Artikelen, boeken en bronnen                                                             303