Abrahams                        Ato                              Aalsumerpoorstermolen  Dokkum  57

Acronius  Wed.               Pietje                          Hanspoortstermolen  Dokkum         61

Adema                             (molenaarsknecht)  De Hoop  Dokkum                              85

Adema                             Jan                             windmotor Bonifatiuspolder              289

Aedes                               Ype (IJpo) (Epo)       Blokhuistermolen  Dokkum               77

Aedes                               Ype (IJpo) (Epo)       Groote Molen  Dokkum                      78

Alberda                            Jan Jans                    Anjumer zaagmolen                           201

Alberda                            Jan Tjallings             Goede Verwachting  Oostrum          150

Alberda                            Tjalling Jans             korenmolen  Ee                                   97

Alberts                              Johannes                  rogmolen Mûnebuorren  Nes           134

Anema                             Sjouke Minnes         Damzijl  Bornwird                                234

Annema                           Anne Tabes              pelmolen Woudvaart                          159

Annema                           Anne Tjeerds            pelmolen Woudvaart                          158

Annema                           Tabe Annes              pelmolen Woudvaart                          158

Arum  van                        Jan Jans                    koren- en pelmolen  Lioessens        123

Asperen  van                   Jan                             poldermolen Eester Kooi                   253

Asperen  van                   Popke                        polder Anjumer Kolken                      253

Assen  van                       Harmanus Hz.          Het Hert / De Reus  Dokkum             175

Assen  van                       Harmanus Jans       houtkoper  Dokkum                            171

Assen  van                       Harmanus Jans       Het Hert / De Reus  Dokkum             174                                        

Assen  van                       Harmanus Jans       Het Hert / De Reus  Dokkum             175                                        

Assen  van                       Hotze                         Koophandel & Zeevaart  Dokkum    194                                        

Assen  van                       Hotze Harmanus     houtkoper  Dokkum                            171                                        

Assen  van                       Hotze Harmanus     Het Hert / De Reus  Dokkum             175                                        

Assen  van                       Jan                             Het Hert / De Reus  Dokkum             173                                        

Assen  van                       Jan Harmanus         houtkoper  Dokkum                            171                                        

Assen  van                       Jan Harmanus         Het Hert / De Reus  Dokkum             175                                        

Assen  van                       Louw Rutger Hz.      Het Hert / De Reus  Dokkum             175                                        

Ates                                   Abraham                   Aalsumerpoorstermolen  Dokkum  57                                          

Aukes                               Wierd                         Hanspoortstermolen   Dokkum        61                                          

Aukes                               Wierd                         Driepijpstermolen  Dokkum              66                                          

Baarda                             Tjeerd                        Roptamolen  Metslawier                    129                                        

Baeuckes                         Jurrien                       Blokhuistermolen  Dokkum               76                                         

Bakker                              A.J.                             Kleffens poldermolen  Raard           277                                        

Bakker                              Freerk Jacobs          Zeldenrust  Dokkum                           70                                          

Bakker                              Hotze Fokkes           Jonge Ulbe  Betterwird                       50                                          

Bakker                              Jacob Meinderts      Zeldenrust  Dokkum                           69                                          

Bakker                              Meindert Jacobs      Zeldenrust  Dokkum                           70                                          

Bakker                              Tjeerd Jeltes             korenmolen Mûnewei  Nes               138                                        

Ballings                            Grietje                        Blokhuistermolen  Dokkum               77                                          

Bandstra                          Martinus                    De Gans  Ezumazijl                            257                                        

Banga                               Albert Uilkes             Jonge Sytske  Betterwird                   51                                          

Banga                               Albert Willem            Het Hert / De Reus  Dokkum             177                                        

Banga                               Albert Willems          Jonge Ulbe  Betterwird                       50                                          

Banga                               Albert Willems          Het Hert / De Reus  Dokkum             171, 176                   

Banga                               familie                       houtkopers  Dokkum                          171                                        

Banga                               Jan Alberts                Het Hert / De Reus  Aalsum              51, 177, 179

Banga                               Jan Alberts                De Phenix  Dokkum                            192                                        

Banga                               Pieter Harkes           De Hoop  Dokkum                              87                                          

Banga                               Pieter Jans                Het Hert / De Reus  Dokkum             177, 179                   

 

Banga                               Pieter Jansz              De Phenix  Dokkum                            193

Banga                               Siemen Sakes         poldermolen Roersma  Ee                251

Banga                               Uilke Alberts             Het Hert / De Reus  Dokkum             177

Banga                               Uilke Alberts             Jonge Sytske  Betterwird                   51

Banga                               Warner B.                  De Hoop  Dokkum                              92

Bansema                         Niekel Pieters           Roptamolen  Metslawier                    127

Becking                            G.                                Het Hantumerleeg  Hantum              261

Beintema                         Romkje Meinderts   Koophandel & Zeevaart  Dokkum    196

Beits(e)ma                       Abraham                   Hanspoortstermolen  Dokkum         61

Berg  van der                  Gelt                             De Hoop  Holwerd                              117, 118

Berghuis                          Albert                         pelmolen Woudvaart  Dokkum         161

Berghuis                          Albert Piers               De Nijverheid  Dokkum                      217

Bergmans                        Anne Gosses            De Miedenmolen  Holwerd               267

Bergsma                          Wilhelmus                 Het Hert / De Reus  Dokkum             173, 186

Berlagen                                                              Het Hert / De Reus  Dokkum             174

Bij  van der                      Reinder Jans            Het Hantumerleeg  Hantum              261

Bijl                                     Anne Coops                 De Bock                                     Dokkum                 186                            

Bleeker                             Tjibbe Melles                De Bock                                     Dokkum                 186                            

Bloem                               Frits                                De Hond                                    Paesens                156                            

Bock                                  Frederick Harmens     De Bock                                     Dokkum                 184                            

Bock                                  Harmanus                     houtkoper                                  Dokkum                 171                            

Bock                                  Harmanus Freerks      De Bock                                     Dokkum                 184                            

Bock                                  Harmen Jans               De Bock                                     Dokkum                 185                            

Bock                                  Jan Harmens               De Bock                                     Dokkum                 185                            

Bockes                             Joucke                           rogmolen                                  Ternaard               162                            

Bockes                             Sibren                            Driepijpstermolen                   Dokkum                 65                              

Boekhout                         Aaltje Wijberts              Groote Molen                           Dokkum                 79                              

Boekhout                         Pieter Wijberts              Groote Molen                           Dokkum                 79                              

Boelens  van                   Jan Hendrik                  Roptamolen                              Metslawier            127                            

Boer  de                           Auke                               De Gans                                    Ezumazijl              257                            

Boer  de                           Folkert Siebes              koren- en pelmolen                Lioessens             123                            

Boer  de                           Frouke                           De Gans                                    Ezumazijl              257                            

Boer  de                           Gerrit Pieters                De Hoop                                    Dokkum                 84                              

Boer  de                           Gerrit Pieters                Hanspoortstermolen               Dokkum                 63                              

Boer  de                           Jacob Roelofs              De Gans                                    Ezumazijl              256                            

Boer  de                           Jan                                 De Gans                                    Ezumazijl              257                            

Boer  de                           Jelle Pieters                  rog- en pelmolen                     Engwierum           101                            

Boer  de                           Minze                             De Gans                                    Ezumazijl              257                            

Boer  de                           Roel                                De Gans                                    Ezumazijl              257                            

Boer  de                           Sjoerd Aukes                Bouwlust                                   Dokkum                 194                            

Boer  de                           Sjoerd Aukes                oliemolen De Herderin          Sijbrandahuis       207                            

Boer  de                           Wijtzes Sjoerds            cichoreimolen De Grietman  Dokkum                 212                            

Boerma                            Jan Gerrits                    De Hoop                                    Dokkum                 85                              

Boersma                          Cornelis                         poldermolen Eester Kooi       Ezumazijl              253                            

Boersma                          F.                                     Kleffens poldermolen            Raard                     277                            

Boersma                          Folkert                            cichoreimolen De Grietman  Dokkum                 213                            

Bontekoe                         Geertje Hendriks         Hanspoortstermolen               Dokkum                 61                              

Boomgaardt                    Abraham Sjoerinus     Zeldenrust                                 Dokkum                 71                              

Boomgaardt                    Jan                                 Zeldenrust                                 Dokkum                 70                              

Boomsma                        Pieter                             Hanspoortstermolen               Dokkum                 61                              

 

Boonstra                          Dirk                                 Het Hert / De Reus                  Dokkum                 179                            

Bos                                    Arjen                              Het Hantumerleeg                  Hantum                 261                            

Bos                                    Jan Feikes                    De Nijverheid                           Dokkum                 217                            

Bosch                               R.D.                                Kleffens poldermolen            Raard                     277                            

Bosman                           Jacob                             rog- en pelmolen                     Engwierum           101                            

Bosman                           Pieter                             rog- en pelmolen                     Oosternijkerk        143                            

Botma                               Gerrit Eesges               poldermolen Hooidammen  Ezumazijl              253                            

Botma                               Tjampke                        Het Hert / De Reus                  Dokkum                 173                            

Bouckes                           Sijbren                           pelmolen Oude Zijl                 Betterwird              48                              

Breugeman                     Jan                                 Het Hert / De Reus                  Dokkum                 174                            

Breugman                       Pijter                               Het Hert / De Reus                  Dokkum                 174                            

Breugman (Brugman)   Thomas                         Het Hert / De Reus                  Dokkum                 173, 186                   

Broekema                        Edo                                 De Hoop                                    Dokkum                 87                              

Broekema                        Kornelis                         De Hoop                                    Dokkum                 90                              

Broekema                        Kornelis                         Zeldenrust                                 Dokkum                 74                              

Broekema                        Popke                            De Hoop                                    Dokkum                 88                              

Broekema                        Popke                            Zeldenrust                                 Dokkum                 74                              

Broekema                        Wijnand                         De Hoop                                    Dokkum                 91                              

Broekema                        Wijnand                         Zeldenrust                                 Dokkum                 74                              

Brouwer                           Binne                             De Eendragt 1889                   Anjum                    42                              

Brouwer                           Goffe Jan                      De Eendragt 1889                   Anjum                    43                              

Brouwer                           J.P.                                 windmotor Bonifatiuspolder  Dokkum                 289                            

Brouwer                           Jetze Ruurds                pelmolen Woudvaart              Sijbrandahuis       158                            

Brouwer                           Marten                           cichoreimolen De Grietman  Dokkum                 212                            

Brunia                               Willem Kornelis           rogmolen Mûnebuorren         Nes                         135                            

Buining                             Doede                            rogmolen Mûnebuorren         Nes                         136                            

Buining                             Doede Hendriks          rog- en pelmolen                     Oosternijkerk        144                            

Buining                             Kornelis Hendriks        rog- en pelmolen                     Oosternijkerk        143                            

Bus                                    Bartholomeus              korenmolen                              Anjum                    38                              

Busch                               Jurjen Hendriks           Driepijpstermolen                   Dokkum                 68                              

Busch                               Jurjen Hendriks           Groote Molen                           Dokkum                 83                              

Buwalda                           Douwe Jans                 Driepijpstermolen                   Dokkum                 68                              

Buwalda                           Gerrit Ulbes                  Jonge Ulbe                               Betterwird              48                              

Buwalda                           Gerrit Ubles                  rogmolen Mûnebuorren         Nes                         135                            

Buwalda                           Jan Pieters                    Driepijpstermolen                   Dokkum                 29, 66, 84     

Buwalda                           Jan Pieters                    Jonge Ulbe                               Betterwird              50                              

Buwalda                           Klaas Gerrits                 Jonge Ulbe                               Betterwird              49                              

Buwalda                           Klaas Gerrits                 koren- en pelmolen                Lioessens             124, 126                   

Buwalda                           Ulbe Gerrits                  De Eendragt 1889                   Anjum                    40                              

Buwalda                           Ulbe Gerrits                  pelmolen Oude Zijl                 Betterwird              48                              

Castelein                         Anne Arends                poldermolen Eester Kooi       Ezumazijl              253                            

Castelein                         Arend                             poldermolen Anjumer Kooi   Ezumazijl              253                            

Castelein                         Cornelis Hedzers        poldermolen Eester Kooi       Ezumazijl              253                            

Castelein                         Hedzer Arends             poldermolen Eester Kooi       Ezumazijl              253                            

Castelein                         Melle Arends                poldermolen Eester Kooi       Ezumazijl              253                            

Castelein                         Ruurd Cornelis             poldermolen Eester Kooi       Ezumazijl              253                            

Cats                                  Pieter                             Foudgumer Kolken                 Bornwird                236                            

Claassen                         Dirk                                 Hanspoortstermolen               Dokkum                 59                              

Claessen                         Sijtse                              gortmolen                                 Anjum                    216                            

Claesz                              Melcher                         Blokhuistermolen                    Dokkum                 76                              

Clasen                              Bonne                            Blokhuistermolen                    Dokkum                 76                              

Clases                              Harmen                         Blokhuistermolen                    Dokkum                 76                              

Clavertsma                      Eelke Cornelis             Hanspoortstermolen               Dokkum                 61                              

Clavertsma                      Eelke Cornelis             Groote Molen                           Dokkum                 80                              

Cocq                                 Alof                                 Groote Molen                           Dokkum                 81                              

Cocq                                 Anna                              Groote Molen                           Dokkum                 81                              

Cocq                                 Sybren                           Groote Molen                           Dokkum                 81                              

 

Cocq                                 Syke                               Groote Molen                           Dokkum                 81                              

Cornelis                           Dirk                                 De Eendragt 1889                   Anjum                    39                              

Cornelis                           Henryk                           Kleine Molen                            Aalsum                  180                            

Cornelis                           Pieter                             Het Hert / De Reus                  Dokkum                 173                            

Cornelis                           Riemck                          Peldegarstmolen                     Betterwird              45                              

Cornelis  Wed.                Riemck                          pelmolen Oude Zijl                 Betterwird              45                              

Daan                                 Gunnar                          windmotor Gunnar Daan       Oosternijkerk        293                            

Dam                                  Evert                               De Hoop                                    Holwerd                 118                            

Dam                                  Fokke Jans                   De Goede Verwachting          Oostrum                151                            

Dam                                  Fokke Jans                   De Hond                                    Paesens                153                            

Dam                                  Hendrik Jans                De Hond                                    Paesens                153                            

Dam                                  Jan Fokkes                   De Hond                                    Paesens                153                            

Dam  van                         Tiete Jans                     spinnekop De Keegen           Bornwird                231                            

Damsma                          Michiel Hendriks          Driepijpstermolen                   Dokkum                 65                              

Dantuma                          Sijbe Roelofs                Kleffens poldermolen            Raard                     277                            

Dijk  van                           Dirk Sjoerds                  rog- en pelmolen                     Engwierum           101                            

Dijk  van                           Jelle Joukes                 De Eendragt 1889                   Anjum                    40                              

Dijk  van                           Ype Joukes                   Driepijpstermolen                   Dokkum                 66                              

Dijkstra                             Dirk Pieters                   korenmolen Mûnewei            Nes                         138                            

Dijkstra                             Douwe Uilkes               Roptamolen                              Metslawier            128                            

Dijkstra                             Gerrit Foppes               rogmolen Mûnebuorren         Nes                         135, 137                 

Dijkstra                             Jacobus                         cichoreimolen De Grietman  Dokkum                 213                            

Dijkstra                             Jan Johannes              De Goede Verwachting          Oostrum                149                         

Dijkstra                             Johannes Deddes       De Goede Verwachting          Oostrum                148                            

Dijkstra                             Kornelis Uilkes             Roptamolen                              Metslawier            128                            

Dijkstra                             Louis                              windmotor Anjumer Kolken                                  292                            

Dijkstra                             Pieter Gerrits                rogmolen Mûnebuorren         Nes                         135, 166                   

Dijkstra                             Reinder                          Jonge Sytske                            Betterwird              51                              

Dijkstra                             Tiete Klazes                  De Rooseboom                       Hantum                 103                            

Dijkstra                             Tjerk Rienks                  De Hoop                                    Dokkum                 85                              

Dijkstra  Wed.                  Antje                               Roptamolen                              Metslawier            128                            

Dirks                                 Harmen                         pelmolen Oude Zijl                 Betterwird              45                              

Dirks                                 Jan                                 korenmolen                              Ee                           96                              

Dirks                                 Sjoerd                            korenmolen                              Anjum                    38                              

Dirx                                   Claes                             Hanspoortstermolen               Dokkum                 58                              

Doenga-Rispens            familie                           rogmolen                                  Lioessens             121                            

Dokter                               Tije                                 rog- en pelmolen                     Oosternijkerk        145                            

Douma                             Douwe Jans                 Anjumer zaagmolen               Ezumazijl              200                            

Douma                             Harke Sjolles                poldermolen Monnekehuis   Ezumazijl              259                            

Douma                             Trijntje Douwes            Anjumer zaagmolen               Ezumazijl              200                            

Douwes                            Gerbren                         ros- of rogmolen                      Lioessens             120                            

Douwes                            Reitse                             leermolen Westerisse            Dokkum                 204                            

Drukker                            Hendrik                          cichoreimolen De Grietman  Dokkum                 213                            

Duipmans                        Dirk                                 De Berg Sions                          Dokkum                 239                            

Edzes                               Egbert                            De Goede Verwachting          Oostrum                149                            

E(e)des                            Ypo                                 Hanspoortstermolen               Dokkum                 59                              

Eedes                               Ype (IJpo) (Epo)           Blokhuistermolen                    Dokkum                 77                              

Eedes                               Ype (IJpo) (Epo)           Groote Molen                           Dokkum                 78                              

Eedes                               Luitjen                            Oostermolen                            Dokkum                 55                              

Eedes                               Pieter                             Oostermolen                            Dokkum                 55                              

Eelckes                            Claes                             leermolen Westerisse            Dokkum                 204                            

Eelkema                          Harm                              De Gans                                    Ezumazijl              257                            

Egberts                             Thomas                         Kloostermolen                         Dokkum                 53                              

Eilderts                             Dirk                                 Hanspoortstermolen               Dokkum                 57, 59            

Eintes  Wed.                    Knierke                          rogmolen                                  Ternaard               163                            

Engberts                          Albert                             De Bock                                     Dokkum                 185                            

Engberts  (de Vries)       Pijbe                               Het Hert / De Reus                  Dokkum                 174

                                                                                                                                      

Engberts  (de Vries)       Pijbe                               De Bock                                     Dokkum                 185                            

Engberts  (de Vries)       Piebe                             Anjumer zaagmolen               Ezumazijl              200                            

Everts                               Coop                              pelmolen Oude Zijl                 Betterwird              46                              

Everts                               Coop                              Jonge Ulbe                               Betterwird              47                              

Evertsz.                            Baukijen                        pelmolen Oude Zijl                 Betterwird              46                              

Faber                                                                        Het Hert / De Reus                  Dokkum                 174                            

Feddema                         Pier                                 De Hoop                                    Holwerd                 116                            

Feddema                         P.T.                                 Hoedemakerspolder              Dokkum                 244                            

Feddes                             Jikke                               wintmolen                                 Metslawier            126                            

Feddes  (vd Veen)         Obbe                              Hanspoortstermolen               Dokkum                 61                              

Feenstra                           Thijs                               De Goede Verwachting          Oostrum                148                            

Fockema                          Daam                             Kleffens poldermolen            Raard                     277                            

Fockes                              Jelle                               korenmolen                              Ee                           95                              

Fokkema                          Jacob                             De Oude Zijls Rijd                   Sijbrandahuis       280                            

Fols                                   Daniël                            leermolen Westerisse            Dokkum                 204                            

Fookles  (Foockels)       Harmen                         Aalsumerpoorstermolen        Dokkum                 56                              

Formsma                         Renze                            rog- en pelmolen                     Oosternijkerk        144                            

Freercks                           Inne                                Hanspoortstermolen               Dokkum                 58                              

Freerks                             Sijbe                               Hanspoortstermolen               Dokkum                 61                              

Freerks                             Tije                                 korenmolen                              Ee                           94                              

Gelder  van                      Nanne Willems            Driepijpstermolen                   Dokkum                 68                              

Gerrijts                              Cornelis                         Blokhuistermolen                    Dokkum                 76                              

Gerrijts                              Lolke                              Het Hert / De Reus                  Dokkum                 173                            

Glasius                             Wierd Pieters                Groote Molen                           Dokkum                 82                              

Glasius                             Wierd Pieters                Hanspoortstermolen               Dokkum                 61                              

Glasius                             Wierd                             grutterij Gasthuisstraat           Dokkum                 217                            

Glazener                          Anne Andries               De Hoop                                    Holwerd                 113                            

Gorter                               Alle Riemers                 meester-gortmaker                 Dokkum                 63                              

Gorter                               Bauke Everts                korenmolen Nijbuorren          Ternaard               166                            

Gorter                               Evert Ewolds                korenmolen Nijbuorren          Ternaard               164                            

Gorter                               familie                           houtkopers                                Dokkum                 171                            

Gorter                               Harke Klazes                Koophandel & Zeevaart         Dokkum                 195                            

Gorter                               Jan Alles                       Hanspoortstermolen               Dokkum                 63                              

Gorter                               Klaas Harkes                Koophandel & Zeevaart         Dokkum                 195                            

Goslings                           Jan                                 Driepijpstermolen                   Dokkum                 66                              

Gosses                             Anna                              Het Hert / De Reus                  Dokkum                 174                            

Graaf  de                          Klaas                              Jouswierster polder                Jouswier                273                            

Graver                              Lukas Jans                   Zeldenrust                                 Dokkum                 70                              

Greijdanus                       Jacob                             poldermolen Anjumer Kooi   Ezumazijl              253                            

Greijdanus                       Ynte                                Hoedemakerspolder              Dokkum                 244                            

Gremmé                          Gerard                           De Hoop                                    Holwerd                 118                            

Gremmé                          Gerard                           De Hond                                    Paesens                156                            

Groeneveld                     Gosse Keimpes           Jonge Ulbe                               Betterwird              50                              

Groenman                       Wilhelmus Johannes  rog- en pelmolen                     Oosternijkerk        143                            

Groenmans                     Nikel Hendriks             rog- en pelmolen                     Engwierum           100                            

Groenwold                       Gosse Keimpes           De Hoop                                    Holwerd                 114                            

Groot  de                          Gjalt                                De Miedenmolen                    Holwerd                 269, 268, 270          

Haan  de                          IJpe                                Damzijl                                      Bornwird                233                            

Haan  de                          Pieter Jans                    De Miedenmolen                    Holwerd                 267                            

Haas  de                          Klaas Ruurds                rogmolen Mûnebuorren         Nes                         135                            

Haeijes  Wed.                 Rijcke                             Blokhuistermolen                    Dokkum                 76                              

Haijes                               Reinder                          Jonge Ulbe                               Betterwird              47                              

Haijes                               Cornelis                         Het Hert / De Reus                  Dokkum                 173                            

Hamstra                           Jacob Geerts                Damzijl                                      Bornwird                233                            

Hania                                Cornelis Symens         De Oude Zijls Rijd                   Sijbrandahuis       280                            

Hania                                Douwe Symens           De Oude Zijls Rijd                   Sijbrandahuis       280                            

Hania                                Pieter Jans                    De Oude Zijls Rijd                   Sijbrandahuis       280                            

 

Hania                                Pieter Jans                    Polder 49A                                Betterwird              230                            

Hania                                Sjoerd Klazes               De Oude Zijls Rijd                   Sijbrandahuis       280                            

Hania                                Sjoerd Kornelis            Polder 49A                                Betterwird              230                            

Hania                                Sjoerd Pieters              Polder 49A                                Betterwird              230                            

Hania                                Symen Jans                 Polder 49A                                Betterwird              230                            

Hania  Erven                   Pieter Jans                    De Mearmin                             Dokkum                 282, 290                   

Harckes                            Symen (Symon)          pelmolen Oude Zijl                 Betterwird              46                              

Harckes                            Symen                           Jonge Ulbe                               Betterwird              47                              

Harckes                            Symen (Symon)          Hanspoortstermolen               Dokkum                 59, 77            

Harkes                              Herman                         Hanspoortstermolen               Dokkum                 59                              

Harmens                          Bartel  (Barthel)            rogmolen                                  Lioessens             121                            

Harmens                          Bartel (Barthel)             rogmolen Mûnebuorren         Nes                         134                            

Harmens                          Barthel  (Bartel)            rogmolen                                  Lioessens             107                            

Harmens                          Jacob                             korenmolen                              Ee                           95                              

Harmens                          Jan                                 rogmolen                                  Holwerd                 107, 121                   

Harmens                          Jeppe                             rogmolen                                  Holwerd                 107, 121                   

Harmens                          Jeppe                             rogmolen                                  Lioessens             121                            

Harmens                          Johannes                      houtkoper                                  Dokkum                 171                            

Harmens                          Pier                                 Driepijpstermolen                   Dokkum                 65                              

Harmens                          Roelofke                        Het Hert / De Reus                  Dokkum                 173                            

Hazenberg                      Hendrik                          Bonifatiuspolder                      Dokkum                 241                            

Hazenberg                      Hendrik                          Bonifatiuspolder                      Dokkum                 289                            

Hazenberg                      Pieter Hendriks            De Hoop                                    Dokkum                 85                              

Hazenberg                      Roelof                            De Hoop                                    Dokkum                 85                              

Heemstra                                                                 pelmolen Woudvaart              Sijbrandahuis       161                            

Heep                                 Andries Jaekes            rogmolen Mûnebuorren         Nes                         135                            

Heep                                 Josephus Joannes      rogmolen Mûnebuorren         Nes                         135                            

Heeringa                          Dirk                                 De Eendragt 1889                   Anjum                    43                              

Heeringa                          Gosse Rienks               De Miedenmolen                    Holwerd                 269                            

Heide  van der                Jouke Pieters               Roptamolen                              Metslawier            129                            

Heide  van der                Klaas Joukes                Roptamolen                              Metslawier            129                            

Heide  van der                Pieter Joukes               Roptamolen                              Metslawier            130                            

Heins                                Jacob                             De Eendragt 1889                   Anjum                    39                              

Helder                              Anthony Gerrits            rog- en pelmolen                     Engwierum           102                            

Helder                              Auke Jans                     Heldersmolen                          Dokkum                 189                            

Helder                              Cornelis Jans               Heldersmolen                          Dokkum                 189                            

Helder                              Engbert Pz.                   Eben Haëzer                            Aalsum                  182                            

Helder                              Gerrit Anthonys            rog- en pelmolen                     Engwierum           101                            

Helder                              Harmanus Pieters       Eben Haëzer                            Aalsum                  181                            

Helder                              Jan Az.                           Heldersmolen                          Dokkum                 190, 192                   

Helder                              Jan Cornelis                 De Bock                                     Dokkum                 187                            

Helder                              Jan Cornelis                 Heldersmolen                          Dokkum                 189                            

Helder                              Jan Jans                        Heldersmolen                          Dokkum                 188                            

Helder                              Jan Jans                        leermolen Dokkumer Ee       Dokkum                 205                            

Helder                              Jan Pieters                    Eben Haëzer                            Aalsum                  181                            

Helder                              Jan Pz.                           Eben Haëzer                            Aalsum                  182                            

Helder                              Pieter Hz.                      Eben Haëzer                            Aalsum                  182                            

Helder                              Pieter Jans                    Eben Haëzer                            Aalsum                  181                            

Helder                              Pieter Jans                    Heldersmolen                          Dokkum                 188                            

Helder                              Thomas Jans               Hoedemakerspolder              Dokkum                 243                            

Hempenius                     Sikke Sikkes                 korenmolen Mûnewei            Nes                         140                            

Hemsing                          Jan                                 Driepijpstermolen                   Dokkum                 68                              

Hendriks                          Gerrijt                             Driepijpstermolen                   Dokkum                 57, 65

Hendriks  Wed.               Antje                               De Goede Verwachting          Oostrum                147                            

Hendriks (Damsma)      Michiel                           Driepijpstermolen                   Dokkum                 57, 65

Hendrix                            Roeloff                           Aalsumerpoorstermolen        Dokkum                 57                              

Herberg  van der            Rintsje                            oliemolen De Voorwaarts      Dokkum                 203, 210                   


Herkes (Zijlstra)              Eelze                              Hanspoortstermolen               Dokkum                 61                              

Hes                                   Albert                             Groote Molen                           Dokkum                 78                              

Hessels                            Aede                              Aalsumerpoorstermolen        Dokkum                 57                              

Hessels                            Foppe                            De Bock                                     Dokkum                 185                            

Hessels                            Foppe                            Het Hert / De Reus                  Dokkum                 173, 185                   

Hessels                            Ide                                  Hanspoortstermolen               Dokkum                 59                              

Hiddema                          Dirk Lieuwes                De Hoop                                    Holwerd                 116                            

Hiddema                          Oege Abes                    Jonge Sytske                            Betterwird              51                              

Hiddema                          Oege Lieuwes              De Hoop                                    Holwerd                 116                            

Hiemstra                          Cornelis Gosses          Hoedemakerspolder              Dokkum                 244                            

Hiemstra                          S.                                    Kleffens poldermolen            Raard                     277                            

Hiemstra                          Tjiske Sytzes                poldermolen Obbema            Ee-Tibma              249                            

Hilbrants                          Jan                                 wintmolen                                 Metslawier            126                            

Hoek  van der                 Klaas M.                        De Miedenmolen                    Holwerd                 269                            

Hoeksema  Jr.                Hendricus                     De Hoop                                    Holwerd                 116                            

Hoeksema  Sr.                Hendricus                     De Hoop                                    Holwerd                 115                            

Hoekstra                          Binne Jans                    oliemolen De Voorwaarts      Dokkum                 203, 210                   

Hoekstra                          Gerben Willems           De Hoop                                    Holwerd                 114                            

Hoekstra                          Jelle Dirks                     Het Hantumerleeg                  Hantum                 261                            

Hoekstra                          Rein Gerbens               De Hoop                                    Holwerd                 114                            

Hoekstra                          Sije                                 De Hoop                                    Holwerd                 107, 115, 118          

Holtkamp                         Jan Hendrikus              De Hoop                                    Dokkum                 92                              

Holtkoper                         Coop Everts                  leermolen Westerisse            Dokkum                 204                            

Holwerda                         Johannes Renze         rog- en pelmolen                     Engwierum           101                            

Hommes                          Jan                                 korenmolen                              Anjum                    38                              

Hoogteyling                     Frits                                De Hoop                                    Holwerd                 118                            

Hoornsma                       Ritske                             Kleine Molen                            Aalsum                  180                            

Horringa                           Berend                           Driepijpstermolen                   Dokkum                 66                              

Hout  van der                  Sipke                              Damzijl                                      Bornwird                233                            

Houten  van                     Menze                            rog- en pelmolen                     Engwierum           101                            

Houtman                          Harke Sipkes                Groote Molen                           Dokkum                 62, 66, 82     

houwtmollenar               Jan                                 Het Hert / De Reus                  Dokkum                 172                            

houwtmollenar               Karel                              Het Hert / De Reus                  Dokkum                 172                            

houwtsaager                   Johannes                      Het Hert / De Reus                  Dokkum                 172                            

Huizinga                          Aalf                                 rog- en pelmolen                     Engwierum           101                            

Huizinga                          Jan Johannes              korenmolen                              Ee                           97                              

Huizinga                          Johannes Klazes         korenmolen                              Ee                           97, 166                     

Huizinga                          Klaas Johannes           korenmolen                              Ee                           97, 166                     

Huizinga                          Klaas Johannes           korenmolen Nijbuorren          Ternaard               166                            

Huizinga                          Rinze Jans                    Groote Molen                           Dokkum                 82                              

Hylkema                          Bote                                Het Hantumerleeg                  Hantum                 262                            

Idses                                 Doetje                            korenmolen                              Ee                           95                              

Idses (van der Meulen) Lieuwe                           De Hoop                                    Holwerd                 112                            

Idses (van der Meulen) Lieuwe                           rogmolen                                  Ternaard               164                            

IJssel  van                        Jacob                             Hanspoortstermolen               Dokkum                 61                              

Jacobs                              Eelke                              korenmolen                              Ee                           94                              

Jacobs                              Fokke                             Driepijpstermolen                   Dokkum                 66                              

Jacobs                              Harmen                         rogmolen                                  Lioessens             121                            

Jacobs                              Harmen                         rogmolen                                  Lioessens             107                            

Jacobs                              Hylke                              rogmolen Mûnebuorren         Nes                         134                            

Jacobs                              Jacob                             leermolen Westerisse            Dokkum                 204                            

Jacobs                              Jarig                               korenmolen                              Ee                           95                              

Jacobs                              Sicke                              rogmolen Mûnebuorren         Nes                         134                            

Jacobs                              Trijntje                            Groote Molen                           Dokkum                 82                              

Jacobs Wed.                   Grietje                            korenmolen                              Ee                           96                              

Jager                                Dirk Lammerts             Driepijpstermolen                   Dokkum                 68                              

Jager  de                          Dirk Lammerts             Jonge Ulbe                               Betterwird              49                              

 

Jager  de                          Dirk Dirks                      Het Hert / De Reus                  Dokkum                 176, 179                   

Jans(en)                           Beern(t)                         Aalsumerpoorstermolen        Dokkum                 57                              

Jans                                  Dirk                                 korenmolen                              Ee                           96                              

Jans(en)                           Dirk                                 pelmolen                                   Holwerd                 111                            

Jans                                  Eildert                            Hanspoortstermolen               Dokkum                 61                              

Jans                                  Frans                              korenmolen                              Anjum                    38                              

Jans (Mullenaer)            Frans                              rogmolen                                  Lioessens             120                            

Jans                                  Halbe                             houtkoper                                  Dokkum                 171                            

Jans                                  Hobbe                            pelmolen Oude Zijl                 Betterwird              46                              

Jans                                  Hobbe (Habbe)            Peldegarstmolen                     Betterwird              46                              

Jans                                  Jetze                              korenmolen                              Ee                           96                              

Jans                                  Johannes                      rogmolen                                  Holwerd                 107                            

Jans                                  Lieuwe                           Hanspoortstermolen               Dokkum                 61                              

Jans (van der Meulen)  Luitjen                            De Hoop                                    Holwerd                 112                            

Jans                                  Pieter                             Kleine Molen                            Aalsum                  180                            

Jans                                  Rinse                              rogmolen Mûnebuorren         Nes                         109, 135                   

Jans                                  Sijvert (Sibert)              rogmolen                                  Holwerd                 109                            

Jans(en)                           Sybren (Sijbrant)         Kloostermolen                         Dokkum                 53                              

Jansen                             Bouwe                           pelmolen Oude Zijl                 Betterwird              45                              

Jansen                             Egbert                            Kloostermolen                         Dokkum                 53                              

Jansen                             Henric(us)                     Aalsumerpoorstermolen        Dokkum                 57                              

Jansen                             Jacob                             pelmolen Oude Zijl                 Betterwird              46                              

Jansen                             Jacob                             korenmolen                              Ee                           95                              

Jansen                             Jan                                 Jonge Ulbe                               Betterwird              47                              

Jansen                             Jan                                 pelmolen Oude Zijl                 Betterwird              46                              

Jansen                             Ritske                             Aalsumerpoorstermolen        Dokkum                 56                              

Jansma                            Jelle Meinderts            poldermolen Nijhuis               Ternaard               281                            

Jansma                            Kornelis                         De Goede Verwachting          Oostrum                150                            

Jelles                                Jan                                 Hanspoortstermolen               Dokkum                 61                              

Jelles (Posthumus)        Jan                                 Groote Molen                           Dokkum                 80                              

Jelles                                Ulbe (Ubele)                 Driepijpstermolen                   Dokkum                 65                              

Jelmers                            Ebold                             ros- of rogmolen                      Lioessens             120                            

Jeltema                            Bouwe                           Het Hert / De Reus                  Dokkum                 174                            

Jensma                            Lieuwe                           grutterij                                      Holwerd                 219                            

Jepma                              Pieter Andries              Jouswierster polder                Jouswier                274                            

Jeppes                             Jacob                             rogmolen                                  Lioessens             121                            

Jeppes                             Jacob                             koren- en pelmolen                Lioessens             122                            

Johannes                         Auke                               Jonge Ulbe                               Betterwird              47                              

Johannes                         Reijn                               rogmolen                                  Ternaard               163                            

Johannes                         Sipke                              Kleine Molen                            Aalsum                  180                            

Johannes                         Yme                                rogmolen                                  Ternaard               164                            

Johannes                         Ype                                 rogmolen                                  Ternaard               164                            

Johannes  Wed.             Hinke                             De Hoop                                    Holwerd                 112                            

Jong  de                           Anne Tjeerds                korenmolen Mûnewei            Nes                         139                            

Jong  de                           Evert Jans                     tjasker Zwemmer                    Wouterswoude     248                            

Jong  de                           Sijbren Klazes              De Rooseboom                       Hantum                 103                            

Jong  de                           Tjeerd Douwes            korenmolen Mûnewei            Nes                         138                            

Jongman  Wed.                                                      Hanspoortstermolen               Dokkum                 61                              

Jouckes                            Bocke                             rogmolen                                  Ternaard               163                            

Jouckes                            Sijcke                             rogmolen                                  Ternaard               163                            

Joukes (van Dijk)           Ype                                 Driepijpstermolen                   Dokkum                 62, 66            

Juws (Juwes)                  Juw (Jou)                      korenmolen                              Ee                           95                              

Kaastra                             Tjeerd                            De Berg Sions                          Dokkum                 239                            

Kadijk  Wed.                    Nieske Reintjes            De Hoop                                    Holwerd                 113                            

Keegstra                          Brant Hessels               Keegstra's poldermolen         Ezumazijl              254                            

Keegstra                          Douwe Rinzes              Keegstra's poldermolen         Ezumazijl              255                            

Keegstra                          Lieuwe                           Keegstra's poldermolen         Ezumazijl              255                            

Keegstra                          Lieuwe                           windmotor Anjumer Kolken  Ezumazijl              292                            

Keegstra                          Rinze Brants                 Keegstra's poldermolen         Ezumazijl              255                            

Keekstra                                                                   pelmolen Woudvaart              Sijbrandahuis       161                            

Keimpema  van  Wed.  Akke Keimpes              Roptamolen                              Metslawier            129                            

Keizer                               Johannes                      korenmolen Mûnewei            Nes                         140                            

Keuning                           Willem Andries            Jonge Ulbe                               Betterwird              50                              

Kiestra                              Hermanus                     De Hoop                                    Dokkum                 86                              

Kiestra                              Jan                                 De Hoop                                    Dokkum                 87                              

Kingma                            Arjen Eelses                 poldermolen Kingma             Ee-Tibma              251                            

Kingma                            Henk                              De Eendragt 1889                   Anjum                    43                              

Kingma                            Marten                           korenmolen                              Ee                           96                              

Kits                                    Pieter Siegers              Roptamolen                              Metslawier            128                            

Kits                                    Sieger Pieter                Roptamolen                              Metslawier            128                            

Kits                                    Tjebbe Pieters              Roptamolen                              Metslawier            128                            

Kits                                    Uilke Siegers                Roptamolen                              Metslawier            128                            

Klaarbergen  van           Klaas Wiebes               Koophandel & Zeevaart         Dokkum                 195                            

Klaarbergen  van           Wiebe                            De Phenix                                 Dokkum                 191                            

Klaarbergen  van           Wiebe                            Koophandel & Zeevaart         Dokkum                 195                            

Klaarbergen  van           Wiebe Klazes               Koophandel & Zeevaart         Dokkum                 195                            

Klaarbergen  van           Wybe Klazes                Koophandel & Zeevaart         Dokkum                 195                            

Klaver                               Kanke Alles                  Groote Molen                           Dokkum                 83                              

Klaver                               Kanke Alles                  Hanspoortstermolen               Dokkum                 62                              

Kleffens  van                   Eelco Nicolaas             Kleffens poldermolen            Raard                     277                            

Kleffens  van                   Nicolaas                        Kleffens poldermolen            Raard                     276                            

Kleffens  van                   Sieds                              poldermolen Anjumer Kolken                              Ezumazijl      253                                                   

Klein  de                           Dirk                                 Het Hantumerleeg                  Hantum                 262                            

Klein  de                           Johannes                      Het Hantumerleeg                  Hantum                 262                            

Klijnstra                            Halbe                             De Miedenmolen                    Holwerd                 270                            

Kloosterman                   Wierd Doekes              De Hoop                                    Dokkum                 87                              

Koezema                         Bauke                            rog- en pelmolen                     Oosternijkerk        144                            

Koldijk                              Gerben                          poldermolen Wattenwiel        Ee-Tibma              250                            

Koning                              Jetze                              korenmolen Mûnewei            Nes                         139                            

Kooistra                            Fokke Boeles               poldermolen Anjumer Kooi   Ezumazijl              253                            

Koopmans                       Jan Uilkes                     grutterij                                      Holwerd                 219                            

Koopmans                       Uilke Klazes                 grutterij                                      Holwerd                 218                            

Koster                               Heinrich                         cichoreimolen De Grietman  Dokkum                 212                            

Kroodsma                        Geert                              Hoedemakerspolder              Dokkum                 243                            

Kroodsma                        Harm                              Foudgumer Kolken                 Bornwird                237                            

Kroodsma                        Jacob Hanzes              Foudgumer Kolken                 Bornwird                237                            

Kuik                                   Jan                                 De Berg Sions                          Dokkum                 239                            

Kuiken                              Gauke                            De Hoop                                    Holwerd                 114                            

Kuiken  van                     Pietje Jacobs                De Hond                                    Paesens                154                            

Kuiper-Schonegevel     Pieter                             De Goede Verwachting          Oostrum                148                            

Kuiper-Schonegevel     Pieter                             oliemolen De Phoenix           Sijbrandahuis       208                            

Kwint                                 Harm                              De Hoop                                    Dokkum                 85                              

Lambert                           Bakker                           gortmolen                                 Anjum                    37, 214, 216

Lammerts                        Antje                               rogmolen                                  Holwerd                 107                            

Lammerts                        Gerrit                              koren- en pelmolen                Lioessens             121                            

Lammerts                        Haije                              rogmolen                                  Holwerd                 107, 110                   

Lammerts                        Jantje                             De Bock                                     Dokkum                 186                            

Lanting                             Willem                           De Rooseboom                       Hantum                 104                            

Lanting                             Willem                           Het Hantumerleeg                  Hantum                 263                            

Lawerman                       Jacob                             De Berg Sions                          Dokkum                 239                            

Leetsma                           Pijtter                              Hanspoortstermolen               Dokkum                 61                              

Ley  van der                    Arent                              pelmolen Oude Zijl                 Betterwird              48                              

Lieuwes                           Eynte                              rogmolen                                  Holwerd                 107                            

Lieuwes                           Ids                                   rogmolen                                  Holwerd                 109                            

Lieuwes                           Ids                                   De Hoop                                    Holwerd                 112                            

 

 

Lieuwes                           Jan                                 Anjumer zaagmolen               Ezumazijl              200                            

Lieuwes                           Jurrien                           korenmolen                              Anjum                    38                              

Lieuwes                           Minne (Mijene)             Driepijpstermolen                   Dokkum                 65                              

Lieuwes                           Obbe                              pelmolen                                   Holwerd                 110                            

Lieuwes                           Sjouke                           Hanspoortstermolen               Dokkum                 60                              

Liezenberg                      Taeke Louwes             De Hoop                                    Holwerd                 113                            

Lijzenga                           Sikke H.                         pelmolen Woudvaart              Sijbrandahuis       161                            

Liottema                           Jan                                 korenmolen                              Anjum                    37                              

Lolkes                               Gosse                            Het Hert / De Reus                  Dokkum                 173                            

Louwes                            Tjerk                               rogmolen Mûnebuorren         Nes                         135                            

Ludema                           Bernard                         De Berg Sions                          Dokkum                 239                            

Luities                               Ede                                 Aalsumerpoorstermolen        Dokkum                 56                              

Marcus                             Marcus Theunis           Jonge Ulbe                               Betterwird              49                              

Martens                            Rienk                              Aalsumerpoorstermolen        Dokkum                 57                              

Mathijsen                         Jurjen                             Hanspoortstermolen               Dokkum                 59                              

Meekma                           Jacob Klazes                Hanspoortstermolen               Dokkum                 63                              

Meekma                           Jacob Klazes                koren- en pelmolen                Lioessens             124, 126                   

Meemerda                       Douwe Martens           poldermolen Wattenwiel        Ee-Tibma              250                            

Meer  van der                  Dirk Keimpes               De Jantjes Zeepolder             Dokkum                 246                            

Meijer                               Dirk Gale Johannes    korenmolen                              Ee                           97                              

Meindersma                    Bokke Enrnstes            korenmolen                              Ee                           97                              

Meindersma                    Douwe Fetzes              korenmolen                              Ee                           97                              

Meindersma                    Eelke Fetzes                 korenmolen                              Ee                           97                              

Meindersma                    Fetze Eelkes                 korenmolen                              Ee                           97                              

Meindersma                    Meindert Ernstes         korenmolen                              Ee                           97                              

Meindersma                    Meindert Pieters          korenmolen                              Ee                           97                              

Meindersma                    Pieter Fetzes                korenmolen                              Ee                           97                              

Meinderts                         Jan                                 Aalsumerpoorstermolen        Dokkum                 56                              

Meirink                             Bartel Fokkes               rog- en pelmolen                     Engwierum           100                            

Melis  Wed.                      Maycke                          rogmolen                                  Lioessens             121, 134                   

Mellema                           Douwe                           Oostrumer Polder                    Oostrum                275                            

Mellema                           Douwe Minnes             Oostrumer Polder                    Oostrum                275                            

Mellema                           Jan                                 Oostrumer Polder                    Oostrum                275                            

Mellema                           Minne Douwes             Oostrumer Polder                    Oostrum                224, 275                   

Mensinga                                                                 Het Hert / De Reus                  Dokkum                 174                            

Meulen  van der             Dirk Egberts                  korenmolen Mûnewei            Nes                         139                        

Meulen  van der             Gjalt Nyckles                De Eendragt 1889                   Anjum                    39                              

Meulen  van der             Gosse Hilbrands          Kleine Molen                            Aalsum                  181                            

Meulen  van der             Hillebrand Gosses      Het Hert / De Reus                  Dokkum                 175                            

Meulen  van der             Jan Luitjens                  De Hoop                                    Holwerd                 113                            

Meulen  van der             Lieuwe Idses                De Hoop                                    Holwerd                 112                         

Meulen  van der             Luitjen Jans                  De Hoop                                    Holwerd                 112, 142                   

Meulen  van der             Minne Takes                 korenmolen                              Ee                           97                              

Meulen  van der             Rintje Luitjens              De Hoop                                    Holwerd                 113                            

Meulen  van der             Rintje Luitjens              rog- en pelmolen                     Oosternijkerk        142                            

Michiels v. Kessenich    familie                           De Berg Sions                          Dokkum                 238                            

Miedema                         Pieter Gerbens             Roptamolen                              Metslawier            128                            

Minnema                         Klaas Jans                    De Bock                                     Dokkum                 186                            

Minnema                         Rein Jans                      De Bock                                     Dokkum                 186                            

Minnen  van                    Engel                             Koophandel & Zeevaart         Dokkum                 197                            

Minnen  van                    Gelf                                Koophandel & Zeevaart         Dokkum                 197                            

Minnes  Erven                 Geert                              Driepijpstermolen                   Dokkum                 65                              

Molen  van der                Pijter Pijters                  Het Hert / De Reus                  Dokkum                 174                            

Molen  van der                Thijs                               De Phenix                                 Dokkum                 191, 193                   

Molenaar                         Jelle                               Driepijpstermolen                   Dokkum                 67                              

molener                           Thomas                         Aalsumerpoorstermolen        Dokkum                 56                              

mollenaer                        Broer                              Kloostermolen                         Dokkum                 53                              

 

 

mollenar                          Piter                                Hanspoortstermolen               Dokkum                 59                              

moller                               Hindrick                         Kloostermolen                         Dokkum                 52                              

moller                               Arent                              onbekend                                  Dokkum                 52, 54            

moller                               Jacob                             onbekend                                  Dokkum                 52, 54            

moller                               Jacob                         wintmolen  Metslawier                       126

moller                               Willem                           onbekend                                  Dokkum                 52, 54            

Monsma                           Dirk Klazes                   korenmolen Nijbuorren          Ternaard               135, 166                   

Monumentenbehoud    Dongradeel                  Roptamolen                              Metslawier            132                            

Mulder                              Jan                                 rog- en pelmolen                     Engwierum           100                            

Mulder (Muller)               Jan Dirks                       Hanspoortstermolen               Dokkum                 62                              

Mulder (Muller)               Hendrik Dirks               Hanspoortstermolen               Dokkum                 62                              

Nagel  van der                Age                                 De Eendragt 1889                   Anjum                    39                              

Nauta                                Ype Wiebes                  gekroonde mosterdmolen     Dokkum                 217                            

Nauta                                R.                                    spinnekop Dokkumer Ee       Sijbrandahuis       279                            

Nauta                                R.                                    Hoedemakerspolder              Dokkum                 243                            

Nijssen                             Jan                                 houthandel Oberman             Dokkum                 199                            

Noordewier                     Klaas Minnes               Jonge Ulbe                               Betterwird              49                              

Nutma                              Dirk                                 De Berg Sions                          Dokkum                 239                            

Nutma                              Sjoerd                            De Berg Sions                          Dokkum                 239                            

Oberman                         Douwe Pieters             houthandel Oberman             Dokkum                 198                            

Oberman                         familie                           Koophandel & Zeevaart         Dokkum                 171, 194                   

Oberman                         Pieter Gerks                  De Phenix                                 Dokkum                 191                            

Oberman                         Pieter Gerks                  Koophandel & Zeevaart         Dokkum                 196, 199                   

Obma                               Gerben Jacobs            poldermolen Obbema            Ee-Tibma              249                            

Oenes                               Oene                              Driepijpstermolen                   Dokkum                 65                              

Oever  ten                        Ewe                                oliemolen De Voorwaarts      Dokkum                 203, 211                   

Olpherts                           Tijs                                  Hanspoortstermolen               Dokkum                 58                              

Oosterbaan  Wed.          Jeltje Klaases               rogmolen Mûnebuorren         Nes                         135                            

Oosterhof                         Ate                                  windmotor Engwierumer Eiland                          291                            

Osinga                              Dirk Willems                 De Goede Verwachting          Oostrum                151                            

Osinga                              Willem Jans                  Roptamolen                              Metslawier            128                            

Osinga                              Willem Jans                  rogmolen Mûnebuorren         Nes                         136                            

Osinga                              Willem Jans                  rog- en pelmolen                     Oosternijkerk        145                            

Osinga                              Willem Jans                  De Goede Verwachting          Oostrum                151                            

Paulusma                        Paulus Sakes               pelmolen Woudvaart              Sijbrandahuis       161                            

Piers                                 Wybe                              gortmolen                                 Anjum                    216                            

Pijtters                              Balling                           Hanspoortstermolen               Dokkum                 59                              

Pijtters (Piters)                Bocke                             Hanspoortstermolen               Dokkum                 58                              

Pijtters (Pijters)               Jacob                             Blokhuistermolen                    Dokkum                 76                              

Pijtters (Pijters)               Jan                                 rogmolen                                  Ternaard               163                            

Pijtters                              Lieuwe                           Aalsumerpoorstermolen        Dokkum                 57                              

Ploeg                                Douwe                           De Hoop                                    Holwerd                 115                            

Ploeg                                Jitse                                De Hoop                                    Holwerd                 115                            

Ploeg  van der                Jan                                 pelmolen Woudvaart              Sijbrandahuis       161                            

Poortinga                         Dirk Gerbens                Damzijl                                      Bornwird                233                            

Popes                               Taeke                             koren- en pelmolen                Lioessens             123                            

Popkes                             Anne                              pelmolen                                   Holwerd                 111                            

Popkes                             Gerben                          korenmolen                              Anjum                    38                              

Posthuma                        Anne                              oliemolen De Phoenix           Sijbrandahuis       209                            

Posthuma                        Jan                                 Hoedemakerspolder              Dokkum                 244                            

Posthuma                        Jan Frederik                 oliemolen De Phoenix           Sijbrandahuis       209                            

 

Posthumus                      Jan Jelles                      Groote Molen                           Dokkum                 80                              

Postma                             Jan Jans                        rog- en pelmolen                     Oosternijkerk        145                            

Postma                             Pieter F.                         De Jantjes Zeepolder             Dokkum                 246                            

Postma                             Riemer                           pelmolen Woudvaart              Sijbrandahuis       161                            

Postuma                          Rienk Pieters                korenmolen Nijbuorren          Ternaard               166                            

Poutsma                          Petrus Johannes         De Bock                                     Dokkum                 186                            

Prins                                 Pier                                 Polder 49A                                Betterwird              230, 280                   

Prins                                 Pier                                 De Miedenmolen                    Holwerd                 269                            

Prins                                 Pier                                 De Mearmin                             Dokkum                 282, 290                   

Prins                                 Sipke                              Bonifatiuspolder                      Dokkum                 241                            

Prins                                 Sipke                              windmotor Bonifatiuspolder  Dokkum                 289                            

Prins                                 Johannes                      windmotor Bonifatiuspolder  Dokkum                 289                            

Prins                                 Sieds                              windmotor Geastmermar      Dokkum                 290                            

Pytters                              Heert                              rogmolen                                  Holwerd                 107                            

Raadsma                         Hendrik                          Het Hert / De Reus                  Dokkum                 179                            

Raadsma                         Hendrik                          De Phenix                                 Dokkum                 192                            

Rast                                   Harrit                              rog- en pelmolen                     Engwierum           101                            

Reinders                          Pijtter                              rogmolen Mûnebuorren         Nes                         134                            

Reinders                          Jan Rzn.                        oliemolen De Voorwaarts      Dokkum                 211                            

Reiners                             Ente                                gortmolen                                 Anjum                    216                            

Reitsma                            Tjalle Baukes               korenmolen Mûnewei            Nes                         139                            

Rekker                              Tjalling                           De Goede Verwachting          Oostrum                148                            

Reneman                         Johannes                      korenmolen                              Ee                           96                              

Riddersma                       Sytske                            korenmolen                              Ee                           96                              

Rijpma                              Klaas                              korenmolen                              Ee                           96                              

Rijpstra                             G.H.                                Spriens                                      Raard                     278                            

Rinderts                            Barber                            Het Hert / De Reus                  Dokkum                 173                            

Rinderts                            Focke                             Hanspoortstermolen               Dokkum                 61                              

Rinses                              Jan                                 korenmolen                              Ee                           95                              

Ritzema                            Hendrik Friedes           De Hond                                    Paesens                152                            

Roemers                          Jacobus Hendriks       rog- en pelmolen                     Oosternijkerk        145                            

Roeters                             Berend                           rog- en pelmolen                     Oosternijkerk        143                            

Romckes (Rumkes)       Pijtter                              Blokhuistermolen                    Dokkum                 76                              

Romkes                            Melle                              De Bock                                     Dokkum                 185                            

Roms                                Thomas                         pelmolen                                   Holwerd                 110                            

Ronda                               Douwe Sijmons           pelmolen Oude Zijl                 Betterwird              48                              

Sakes                               Thijs                               brijmolen                                   Lioessens             220                            

Schaafsma                      Teade Rienks               Het Hert / De Reus                  Dokkum                 179                            

Schaafstra                       Jasper                            De Rooseboom                       Hantum                 103, 104                   

Schregardus                   Frederik Jans               De Goede Verwachting          Oostrum                148                            

Schuilenburg                  Jan                                 De Hoop                                    Holwerd                 114                            

Schultz                             Tjipke                             rog- en pelmolen                     Engwierum           101                            

Schwarzenberg

en Hohenlansberg         baron Thoe                   De Bock                                     Dokkum                 186                            

Sibrants                            Arijs                                Hanspoortstermolen               Dokkum                 58                              

Siccama                           Kornelis                         Roptamolen                              Metslawier            128                            

Sickes (Steenhuis)         Dirk                                 Jonge Ulbe                               Betterwird              47                              

Sickes                               Jan                                 korenmolen                              Ee                           95                              

Sieerds                             Sierk                               Blokhuistermolen                    Dokkum                 59, 77            

Siegert                              Hidde Carels                De Rooseboom                       Hantum                 103, 104                   

Sieverts (Sijverts)           Jan                                 rogmolen en pelmolen          Holwerd                 108, 111                   

Sijens                               Bertus                            Roptamolen                              Metslawier            130                            

Sijmens                            Brandt                            korenmolen                              Ee                           95                              

Sijmens (Simons)          Johannes                      pelmolen Oude Zijl                 Betterwird              45                              

Sijtsma                             Pieter                             De Hoop                                    Holwerd                 114                            

Sijtsma                             Pieter Geerts                De Hond                                    Paesens                152                            

Sijverdts                           Jan                                 Blokhuistermolen                    Dokkum                 76                              

Sikkema                           Klaas Andries               poldermolen Pannekoek       Dokkum                 242                            

 

Sikkema                           Sikke Jitses                   pelmolen Woudvaart              Sijbrandahuis       160                            

Sinia                                 Gerrit                              Hanspoortstermolen               Dokkum                 62                              

Sinia                                 Rinse Gerrits                 Groote Molen                           Dokkum                 83, 84            

Sinia                                 Rinse Gerrits                 Hanspoortstermolen               Dokkum                 62, 66            

Sinia                                 Rinse Gerrits                 rogmolen                                  Lioessens             121                            

Sinia                                 Sjoukje Rinses             rogmolen                                  Lioessens             121                            

Sipkes                              Harke                             rogmolen                                  Holwerd                 107                            

Sipkes                              Harke                             rogmolen Mûnebuorren         Nes                         107, 134                   

Sipkes                              Jan                                 koren- en pelmolen                Lioessens             122                            

Sipkes                              Jelte                               De Bock                                     Dokkum                 186                            

Sipkes                              Klaas                              rogmolen Mûnebuorren         Nes                         135                            

Sipkes                              Oeble                             rogmolen                                  Holwerd                 107, 110                   

Sipkes                              Uble                               pelmolen Oude Zijl                 Betterwird              46                              

Sipma                               Ale Eelkes                     De Hoop                                    Dokkum                 85                              

Sipma                               Klaas Henderikus        pelmolen Woudvaart              Sijbrandahuis       160                            

Sjoerdsma                       Pieter Foekes               Groote Molen                           Dokkum                 82                              

Sjoerdts                            Doitse                            pelmolen Oude Zijl                 Betterwird              45                              

Slooten  van                    Adolf                              oliemolen De Phoenix           Sijbrandahuis       209                            

Sloterdijk                          Siberen                          Het Hert / De Reus                  Dokkum                 176                            

Sluis  van der                  Bart                                 De Hoop                                    Holwerd                 118                            

Sluiter                               David Jans                    koren- en pelmolen                Lioessens             124, 126, 135, 165

Sluiter                               Eppe Jans                     rogmolen Mûnebuorren         Nes                         135                            

Sluiter                               Eppe Jans                     korenmolen Nijbuorren          Ternaard               165                            

Smit                                  Gerrit Jans                    poldermolen Anjumer Kooi   Ezumazijl              253                            

Smits                                Sietse                             Roptamolen                              Metslawier            132                            

Spriensma                       Reinder Freerks           Spriens                                      Raard                     278                            

Spriensma                       Rienk Reinders            Spriens                                      Raard                     278                            

Steenhuis                        Dirk Sickes                    Jonge Ulbe                               Betterwird              47                              

Steenhuis                        Jelmer Sickes              Jonge Ulbe                               Betterwird              47                              

Stienstra                           Sjoerd Bouwes            oliemolen De Phoenix           Sijbrandahuis       208                            

Struiksma                        Willem                           Damzijl                                      Bornwird                234                            

Stuivenga                        Lieuwe Willems           De Hond                                    Paesens                152                            

Stuivenga                        Willem Haebles           De Hoop                                    Holwerd                 114                            

Stuivenga                        Willem Hiebles            De Hond                                    Paesens                152                            

Stuursma                         Willem Jan                    windmotor Engwierumer Eiland                          291                            

Suiderbaan                     Jan                                 Het Hert / De Reus                  Dokkum                 173, 186                   

Sybesma                         Sytske Botes                 Anjumer zaagmolen               Ezumazijl              200                            

Symons                            Nuttert  (Nittert)             rogmolen                                  Holwerd                 107                            

Taeckes                           Louwrens                      rogmolen Mûnebuorren         Nes                         134                            

Taekes                             Jan                                 pelmolen Oude Zijl                 Betterwird              45                              

Taekes                             Popke                            korenmolen                              Anjum                    38                              

Taekes  Wed.                  Sibbel                            rogmolen Mûnebuorren         Nes                         134                            

Taekis (Takes)                Jan                                 Peldegarstmolen                     Betterwird              45                              

Tamboeser                      Bote Hessels                korenmolen                              Ee                           96                              

Tamboeser                      Hessel Botes                korenmolen                              Ee                           96                              

Tamboeser                      Jaatje Hessels             korenmolen                              Ee                           96                              

Tamboeser                      Wigbolt Hessels           korenmolen                              Ee                           96                              

Teeuwisse                       Cornelis (Cees)           De Hond                                    Paesens                156                            

Teijes                                Haeije                            Blokhuistermolen                    Dokkum                 76                              

Terpstra                            Berend Willems           korenmolen                              Ee                           97                              

Terpstra                            Broer                              spinnekop De Keegen           Bornwird                231                            

Terpstra                            Hendrik                          korenmolen Mûnewei            Nes                         139                            

Terpstra                            J.W.                                Spriens                                      Raard                     278                            

Terpstra                            Jan Meijes                    De Miedenmolen                    Holwerd                 269                            

Terpstra                            Maaijes                          De Miedenmolen                    Holwerd                 269                            

Terpstra                            Wytze                             korenmolen Mûnewei            Nes                         140                            

 

Terpstra                            Wytze Pieters               De Rooseboom                       Hantum                 105                            

Tetting                              Dirk                                 Het Hert / De Reus                  Dokkum                 173                            

Teunis                              Jan                                 houtkoper                                  Dokkum                 171                            

Thijssen                           Anne                              brijmolen                                   Lioessens             220                            

Thijssen                           Jacob                             korenmolen                              Anjum                    38                              

Thijssen                           Sake                               brijmolen                                   Lioessens             220                            

Thijssen                           Thijs                               brijmolen                                   Lioessens             220                            

Thomas                            Piter                                Blokhuistermolen                    Dokkum                 76                              

Thomas                            Thijs                               korenmolen                              Anjum                    38                              

Thyssen                           Jan                                 Groote Molen                           Dokkum                 80                              

Tijbes                                Beern                             korenmolen                              Ee                           94                              

Tijeszoon                         Freerk                            korenmolen                              Ee                           94                              

Tijs(en) (Thijs)                 Douwe                           Kloostermolen                         Dokkum                 53                              

Tijsen                                Lammert                       pelmolen                                   Holwerd                 107, 110                   

Tijssen                              Take                               rogmolen                                  Ternaard               162                            

Tilburg  van                     Joannes H. Adrianus  Zeldenrust                                 Dokkum                 72                              

Tilburg  van                     Joannes H. Adrianus  De Hoop                                    Holwerd                 117                            

Tilburg  van                     Joannes H. Adrianus  De Hond                                    Paesens                153                            

Tjebbes                            Tjalling                           Blokhuistermolen                    Dokkum                 77                              

Tjeerds                             Tjerk                               pelmolen Oude Zijl                 Betterwird              46                              

Tjeerds                             Tjerk (Tjeerd)                Jonge Ulbe                               Betterwird              47                              

Tjeerds                             Tjerk                               rogmolen                                  Holwerd                 108                            

Tjeerds (Sieerds)           Tierk (Sierk)                  Hanspoortstermolen               Dokkum                 59                              

Tjeerds (Sieerds) Wed. Tjerk (Sierk)                  Blokhuistermolen                    Dokkum                 76                              

Tomas                              Pieter                             korenmolen                              Ee                           96                              

Toutenburg                      Eelke                              rog- en pelmolen                     Oosternijkerk        145                            

Turkstra                            Doeke Hendriks           De Eendragt 1889                   Anjum                    40                              

Turkstra                            Doeke Rientses           korenmolen Mûnewei            Nes                         139                            

Turkstra                            Hendrik Rientses         De Eendragt 1889                   Anjum                    40                              

Turkstra                            Hendrik Rientses         korenmolen Mûnewei            Nes                         138                            

Turkstra                            Jan Rientses                 De Eendragt 1889                   Anjum                    42                              

Turkstra                            Jan Rientses                 korenmolen Mûnewei            Nes                         139                            

Turkstra                            Rients Hendriks           De Eendragt 1889                   Anjum                    40                              

Turkstra                            Rients Hendriks           korenmolen Mûnewei            Nes                         139                            

Turkstra                            Tjebbe Hendriks          korenmolen Mûnewei            Nes                         137                            

Turkstra  Wed.                 Maaike Hendriks         korenmolen Mûnewei            Nes                         138                            

Ubeles                              Uble                               Driepijpstermolen                   Dokkum                 65                              

Ubles                                Haije                              Driepijpstermolen                   Dokkum                 65                              

Ubles                                Jelle                               Groote Molen                           Dokkum                 78                              

Veen  van der                 Dirck                               Zeldenrust                                 Dokkum                 11                              

Veen  van der                 Hendrik                          Roptamolen                              Metslawier            129                            

Veen  van der                 Obbe Feddes               Hanspoortstermolen               Dokkum                 61                              

Veenstra                          Anko                               Het Hantumerleeg                  Hantum                 263                            

Veer  van der                  Jacobus                         Het Hantumerleeg                  Hantum                 262                            

Velde  van der                Andries Meints             Jouswierster polder                Jouswier                272                            

Vellema                           Enne                              Zeldenrust                                 Dokkum                 72                              

Vellinga                            Heerke Aebes              Het Hert / De Reus                  Dokkum                 176                            

Vellinga                            Jacob Aebes                Het Hert / De Reus                  Dokkum                 176                            

Vellinga                            Jacob Lieuwes             De Oude Zijls Rijd                   Sijbrandahuis       280                            

Veltkamp                         Marchien                       Hanspoortstermolen               Dokkum                 60                              

Venema                           Sake Goffes                 korenmolen                              Ee                           98                              

Visscher                           Anna                              Kleine Molen                            Aalsum                  181                            

Visscher                           Cornelis                         De Bock                                     Dokkum                 185                            

Visscher                           Cornelis                         houtkoper                                  Dokkum                 171                            

Visscher                           Cornelis                         Kleine Molen                            Aalsum                  181, 185                   

Visscher                           Jacob                             Kleine Molen                            Aalsum                  180                            

 

Visscher                           Severinus                      Kleine Molen                            Aalsum                  180                            

Visser                               Dirk                                 Het Hantumerleeg                  Hantum                 263                            

Visser                               Eling                               Hoedemakerspolder              Dokkum                 244                            

Visser                               Freerk                            korenmolen Mûnewei            Nes                         141                            

Visser                               Gerrit Jans                    korenmolen Mûnewei            Nes                         141                            

Visser                               Hylke Johannes           korenmolen                              Ee                           98, 131                     

Visser                               Johannes                      rog- en pelmolen                     Engwierum           102                            

Visser                               Johannes Hylkes         korenmolen                              Ee                           98                              

Visser                               Oane                              Het Hantumerleeg                  Hantum                 264                            

Vries  de                           Anne                              De Berg Sions                          Dokkum                 239                            

Vries  de                           Anne Siebes                 Koophandel & Zeevaart         Dokkum                 195                            

Vries  de                           Jacob Jetses                houtkoper                                  Dokkum                 171                            

Vries  de                           Jacob Jetses                Het Hert / De Reus                  Dokkum                 173                            

Vries  de                           Jan Annes                     Koophandel & Zeevaart         Dokkum                 195                            

Vries  de                           Jan Jetses                     Het Hert / De Reus                  Dokkum                 173                            

Vries  de                           Jan Kornelis                 Koophandel & Zeevaart         Dokkum                 195                            

Vries  de                           Kornelis Douwes         Koophandel & Zeevaart         Dokkum                 195                            

Vries  de                           Rinze Jetzes                 pelmolen Woudvaart              Sijbrandahuis       158                            

Vries  de                           Rinze Jetzes                 leermolen Woudvaart             Sijbrandahuis       206                            

Vries  de                           Siebe Jans                    Koophandel & Zeevaart         Dokkum                 195                            

Vries  de                           Swetze Ulbes               rogmolen                                  Ternaard               164                            

Wagen  van der              Jacob                             De Oude Zijls Rijd                   Sijbrandahuis       280                            

Wassenaar                      Dirk                                 Kleffens poldermolen            Raard                     277                            

Wassenaar                      Jan                                 Kleffens poldermolen            Raard                     277                            

Weerdt  de                       Alle Dirks                       Groote Molen                           Dokkum                 79                              

Weerdt  de                       Martje Dirks                  Groote Molen                           Dokkum                 79                              

Welbedacht                     Bouwe                           Het Hert / De Reus                  Dokkum                 177, 179                   

Welbedacht                     Siberen                          Het Hert / De Reus                  Dokkum                 179                            

Welbedacht                     Wytse                             Het Hert / De Reus                  Dokkum                 179                            

Werff  van der                 Jacob Jans                   Hanspoortstermolen               Dokkum                 62                              

Werff  van der                 Jacobus Jans               Groote Molen                           Dokkum                 83                              

Werff  van der                 Jan Alles                       De Hoop                                    Dokkum                 85                              

Werff  van der                 Melis Ruurds                Groote Molen                           Dokkum                 81                              

Werff  van der                 Melis Walles                 De Goede Verwachting          Oostrum                147                            

Werff  van der                 Walle Meles                  Hanspoortstermolen               Dokkum                 60                              

Werff  van der                 Walle Melis I                 De Goede Verwachting          Oostrum                147                            

Werff  van der                 Walle Melis II                De Goede Verwachting          Oostrum                148                            

Werff  van der  Wed.      Geertje Hendriks         Hanspoortstermolen               Dokkum                 61                              

Westra                              Bienze                           rog- en pelmolen                     Oosternijkerk        145                            

Westra                              Goffe                              De Hond                                    Paesens                156                            

Westra                              Klaas Lolkes                 Bonifatiuspolder                      Dokkum                 240                            

Westra                              Lolke G.                         Bonifatiuspolder                      Dokkum                 240                            

Wiegersma                      Andries Arnoldus         Hoedemakerspolder              Dokkum                 244                            

Wiegersma                      Douwe Arnoldus          Hoedemakerspolder              Dokkum                 244                            

Wiegersma                      F.M.                                De Jantjes Zeepolder             Dokkum                 246                            

Wielinga                           Taco                               rog- en pelmolen                     Oosternijkerk        145                            

Wierda  Wed.                  Martinus Aukes            De Gans                                    Ezumazijl              256                            

Wiersma                          Henk                              Zeldenrust                                 Dokkum                 72                              

Wieukstra                         Nanne Botes                Jonge Ulbe                               Betterwird              49                              

Wijma                               Johannes                      poldermolen Wattenwiel        Ee-Tibma              250                            

Wijpkes                            Boote                             Het Hert / De Reus                  Dokkum                 174                            

Willems                            Gerben                          Hanspoortstermolen               Dokkum                 59                              

Willems                            Siaerdt                           Blokhuistermolen                    Dokkum                 76                              

Wind                                 Gosse Doedes             cichoreimolen De Grietman  Dokkum                 212                            

Wint  van de                    Jelle Teades                 Eben Haëzer                            Aalsum                  183                            

Wint  van de                    Jellinus                          Eben Haëzer                            Aalsum                  183                            

Wint  van de                    Walle                              Eben Haëzer                            Aalsum                  183                            

Wipkes                             Bote                                Kleine Molen                            Aalsum                  180                            

Witteveen  Wed.             Jouwert                          poldermolen Wattenwiel        Ee-Tibma              250                            

Wopckes                          Freerck                          Kloostermolen                         Dokkum                 53                              

Wopckes                          Goffe (Gosse)              Kloostermolen                         Dokkum                 53                              

Woude  van der              Dirk Sijmens                 rog- en pelmolen                     Oosternijkerk        145                            

Wüst                                  Jan                                 De Eendragt 1889                   Anjum                    43                              

Wüst                                  Jan                                 Zeldenrust                                 Dokkum                 71, 73, 86, 89

Ymes                                Johannes                      pelmolen                                   Holwerd                 111                            

Ymes                                Johannes                      rogmolen                                  Ternaard               163                            

Ypes                                  Aede                              Blokhuistermolen                    Dokkum                 77                              

Ypes                                  Aede                              Groote Molen                           Dokkum                 57                              

Yskes                                Eilert  (Eylert)                pelmolen                                   Holwerd                 110                            

Yskes                                Eilert  (Eylert)                De Goede Verwachting          Oostrum                146                            

Zeilmaker                        Beerent Hendriks        Groote Molen                           Dokkum                 81                              

Zeilmaker                        Hendrik Beernts           Groote Molen                           Dokkum                 82                              

Zijlstra                               Aant                                poldermolen Obbema            Ee-Tibma              250                            

Zijlstra                               Eelze Herkes                Hanspoortstermolen               Dokkum                 61                              

Zijlstra                               foeragehandel             De Rooseboom                       Hantum                 105                            

Zijlstra                               Hein Jaspers                Jonge Ulbe                               Betterwird              49                              

Zuidema                          Harke Hessels             Jouswierster polder                Jouswier                273                            

Zuidema                          Hessel Harkes             Jouswierster polder                Jouswier                273                            

Zwaag  van der               Bjinse Jans                   pelmolen Woudvaart              Sijbrandahuis       161                            

Zwaag  van der               Eelke                              Oostrumer Polder                    Oostrum                275                            

Zwart  de                          Marten Douwes           korenmolen Mûnewei            Nes                         138